Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Методиево


Местонахождение: с. Методиево


Клиент: кметство с. Методиево


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.