Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Малка Смолница


Местонахождение: с. Малка Смолница


Клиент: кметство с. Малка Смолница


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноември 2019 год.