Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Лясково


Местонахождение: с. Лясково


Клиент: кметство с. Лясково


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.