Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Карапелит


Местонахождение: с. Карапелит


Клиент: кметство с. Карапелит


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.