Възложител: община Добричка

Проект:  кметство село Ведрина


Местонахождение: с. Ведрина


Клиент: кметство с. Ведрина


Участие: Подизпълнител


Дейност: Изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение.


Изпълнение: Декември 2019 год.