Възложител: Клас Олио АД


Проект:   Фабрика за олио


Местонахождение: с. Карапелит


Клиент: Клас Олио АД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на цифрова IP система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа и рабоотното време.


Изпълнение: Септември 2016 год.

Фирма „Клас Олио“ АД е една от водещите в хранително-вкусовата индустрия и вече десет години е добре позната на българския и международния пазар.