klasolio

Проект: Фабрика за олио
Местонахождение: с. Карапелит
Възложител: Клас олио ООД
Дейност: Поддръжка и доизграждане на система за видеонаблюдение и система за контрол на достъп и работното време.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс доизгради ссистема за видеонаблюдение и изгради система за контрол на достъпа и работното време.