Възложител: Дженго

Проект:   Казино Дженго гр. Добрич

Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Казино Дженго


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран вход и изход.


Изпълнение: Април 2017 год.