er-ka

Проект: Верига магазини и ресторант Ер-Ка
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: ЕТ Ер-Ка 3
Дейност: Проектиране и изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение, доставка на техника за видеонаблюдение, поддръжка на вече изградена система за видеонаблюдение.

Ер-Ка е една от малкото български вериги магазини за хранителни стоки.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс изгради съвременна система за цифрово IP видеонаблюдение, система за аналогово видеонаблюдение и поддържа съществуващите системи за видеонаблюдение.