Възложител: Ди Ес Парк ЕООД


Проект:   Изграждане на система за видеонаблюдение и контролиран достъп в ритейл парк Ди Ес гр. Добрич.


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Ди Ес Парк ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за видеонаблюдение и контролиран достъп в затворен търговски комплекс Ди Ес Парк гр. Добрич. Изграждане на система за контрол чрез бариери. Автоматизиране на бариерите, осигуряване на безпрепятствен вход и изход на посетителите.


Изпълнение: Ноември 2021 год.