Възложител: Ди Ес Парк ЕООД

Проект:   Изграждане на система за видеонаблюдение и контролиран достъп, отдалечен контрол на бариери и 24/7 видеомониторинг в Ди Ес Парк гр. Добрич.


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Ди Ес Парк ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за видеонаблюдение и контролиран достъп в затворен търговски комплекс Ди Ес Парк гр. Добрич. Изграждане на система за контрол чрез бариери. Автоматизиране на бариерите, осигуряване на безпрепятствен вход и изход на посетителите. 24/7 видеомониторинг.


Изпълнение: Ноември 2021 год.