Възложител: ЕТ Джеронимо Комерс

Проект:   Заведение за бързо хранене и верига магазини за месо и месни заготовки в гр. Добрич и гр. Варна


Местонахождение: гр. Добрич, гр. Варна


Клиент:  ЕТ Джеронимо Комерс


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за видеонаблюдение, озвучителна система и система за контрол на достъп.


Изпълнение: Август 2009, Октомври 2011, Март 2015, Юли 2015, Юли 2016 год.

Джеронимо Комерс е дългогодишна компания, специализирала се в производство на месни заготовки. Фирмата работи в следните направления: месария, кулинария, доставка и разнос на храни и месни изделия, производство на месни заготовки, заведение за бързо хранене.