Възложител: ЗП Диян Димитров

Проект:   Дестилерия за лавандула


Местонахождение: с. Калина


Клиент: ЗП Диян Димитров


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Април 2015 год.