Възложител: Терес ЕООД

Проект:   гостилница ФЕСТО


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: Терес ЕООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на HD система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноемрви 2016 год.