Възложител: Международен колеж ООД


Проект:   ВУМ гр. Варна

Местонахождение: гр. Варна


Клиент: Висше училище по мениджмънт гр. Варна


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран вход и изход.


Изпълнение: Август 2016 год..


Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт.

ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия. Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ.