Възложител: БАБХ

Проект:   ГКПП Кардам


Местонахождение: с. Кардам


Клиент: БАБХ


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на автоматизирана система за дезинфекция на моторните превозни средства при навлизане на територията на Република България.


Изпълнение: Август 2018 год.