Валентино ООД
Проект: Борса за строителни материали Валентино кк. Албена
Местонахождение: кк. Албена
Възложител: Валентино ООД
Дейност: Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс обнови и доизгради съществуваща система за видеонаблюдение.