Валентино ООД
Проект: Борса за строителни материали Валентино гр. Добрич
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: Валентино ООД
Дейност: Проектиране и изграждане на HD система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс проектира и изгради хибридна HD система за видеонаблюдение.