Възложител: Прайм Резиденс Евксиноград ООД

Проект:   Бизнес център Евксиноград – гр. Варна


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: Прайм Резиденс Евксиноград ООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контрол на достъп и доизграждане на система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Март 2017 год.

Бизнес Център Евксиноград е модерна бизнес сграда, предоставяща комфорт и отлични условия за разгръщане на Вашия бизнес. В него работят фирми от туристическия, софтуерния, енергийния, консултантския бранш.