Възложител: Виенска сладкарница ЕООД

Проект:  бар-ресторант ОРЕНДА


Местонахождение: гр. Добрич


Клиент: ОРЕНДА


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на слаботокова и мрежова инсталация, изграждане на система за контрол, изграждане на охранителна система, изграждане на система за видеонаблюдение, изграждане на озвучителна система, изграждане на пожароизвестителна система, изграждане на система за управление на бизнеса Barsy.


Изпълнение: Ноември 2021 год.