33446_156204624418739_6382562_n
Проект: Bacardi Club
Местонахождение: гр. Добрич
Възложител: Бакарди клуб
Дейност: Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение.

Изпълнение: ТОМАР Електроникс обнови и доизгради съществуваща система за видеонаблюдение