Възложител: Автоекспрес 1000 ООД


Проект:   Транспортна база


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: „Автоекспрес 1000“ ООД


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на IP система за видеонаблюдение.


Изпълнение: Ноемрви 2016 год.