Възложител: Автогара Варна

Проект:  Автогара Варна


Местонахождение: гр. Варна


Клиент: 


Участие: Изпълнител


Дейност: Изграждане на система за контролиран платен вход до обект.


Изпълнение: Юли 2016 год..