{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Сметна палата и КЗП гр. Добрич
Изграждане на домофонна система за контролиране на достъпа.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Дестилерия за лавандула с. Калина
Изграждане на система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Дайхман България
Изграждане на система за видеонаблюдение, аудио и оповестителна система. Изграждане на охранителна система.
Виж още ...
гостилница ФЕСТО
Изграждане на HD система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Висше училище по миниджмънт гр. Добрич
Изграждане на система за контролиран вход до обект.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Висше училище по мениджмънт гр. Варна
Изграждане на система за контролиран вход и изход.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Видеонаблюдение и контрол на трафик с. Крушари
Проектиране и изграждане на преместваемо съоръжение за видеонаблюдение и контрол на трафик.
Виж още ...
Верига магазини и ресторант ЕрКа
Проектиране и изграждане на система за цифрово IP видеонаблюдение, доставка на техника за видеонаблюдение, поддръжка на вече изградена система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
верига магазини BERG
Изграждане на HD система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Верига бензиностанции ХИМОЙЛ
Изграждане на система за видеонаблюдение.
Виж още ...
Борса за строителни материали Валентино кк. Албена
Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение.
Виж още ...
Борса за строителни материали Валентино гр. Добрич
Проектиране и изграждане на HD система за видеонаблюдение.
Виж още ...
Бизнес център Евксиноград
Изграждане на система за контрол на достъп и доизграждане на система за видеонаблюдение.
Виж още ...
Бакарди клуб гр. Добрич
Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
База селскостопанска продукция-СТАТЕВ
Проектиране и изграждане на цифрова IP система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
База селскостопанска продукция АГРОДИМЕКС
Проектиране и изграждане на цифрова IP система за видеонаблюдение.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
БАБХ
Изграждане на автоматизирана система за дезинфекция на моторните превозни средства при навлизане на територията на Република България.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Автогара Варна
Изграждане на система за контролиран платен вход до обект.
Виж още ...
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Ulla Popken Bulgaria
Изграждане на система за видеонаблюдение, аудио и охранителна система. Изграждане на слаботокова инсталация.
Виж още ...
My Market гр. Добрич
Обновяване и доизграждане на система за видеонаблюдение. Изграждане на музикална система и система за оповестяване.
Виж още ...