24/7 денонощен видеомониторинг

ТОМАР Електроникс в сътрудничество с Констант Мониторинг ООД предлага услугата денонощен видеомониторинг.

КАКВО Е ПРЕДИМСТВОТО НА УСЛУГАТА

  • Централизираният мониторинг е евтин начин за оптимизиране на Вашата сигурност чрез видеонаблюдение, като се редуцират разходите за физическа охрана.
  • Постоянна и пълна информация за състоянието на обекта.
  • Адекватна реакция на оперативните дежурни, като се реагира при предпоставка за извършване на нарушение.
  • Ранното оповестяване, осигурено благодарение на отдалеченото видеонаблюдение, дава възможност значително да се съкрати времето за установяване и осуетяване на опитите за незаконни действия.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА

  • Свържете се с наш представител за оглед и изготвяне на ценова оферта според Вашите изисквания.